GTV - Gemerská regionálna televízia - Rimavská Sobota

GTV vznikla s cieľom zvýšiť informovanosť o dennodenných udalostiach z miest Rimavská Sobota a Tornaľa, ako aj ich okolia. V rámci svojho 24-hodinového vysielania chce aktuálne a objektívne informovať občanov o udalostiach, spoločenskom, kultúrnom a športovom dianí v regióne.

Cieľ je jednoznačný -
byť všade tam, kde sa niečo podstatné deje.


Televízia začala vysielať  9. apríla 2007 záznamom zo zasadnutia marcového Mestského zastupiteľstva. Sledovať ju môžu diváci napojení na káblovú televíziu, najskôr na sídliskách Rimava a Západ v Rimavskej Sobote. Postupne, po dohode s prevádzkovateľmi káblových systémov bude vysielanie rozšírené aj na ostatné mestské časti Rimavskej Soboty a do Tornale.

 

Programová štruktúra GTV zahŕňa aktuálne spravodajstvo, pokrytie spoločenského, politického, kultúrneho a športového diania. V rámci svojho programu zabezpečuje aj vysielanie zasadnutí Mestského zastupiteľstva Rimavskej Soboty a Tornale, ako aj širšie pokrytie významných spoločenských a kultúrnych podujatí.